Mi a keresztény üdvtan?

Mi az üdvösség? Mi a keresztény üdvtan? VálaszA megváltás a veszélytől vagy szenvedéstől való megszabadulás. Menteni annyi, mint szállítani vagy megvédeni. A szó a győzelem, az egészség vagy a megőrzés gondolatát hordozza. Néha a Biblia használja ezeket a szavakat mentett vagy megváltás fizikai, fizikai szabadulásra utalni, mint például Pál börtönből való szabadulása (Filippi 1:19).
Az üdvösség szó gyakrabban egy örök, lelki szabadulásra vonatkozik. Amikor Pál elmondta a filippi börtönőrnek, mit kell tennie, hogy megmeneküljön, a börtönőr örökkévaló sorsára utalt (ApCsel 16:30-31). Jézus egyenlővé tette az üdvösséget az Isten országába való belépéssel (Máté 19:24-25).

Mitől vagyunk megmentve tól től ? Az üdvösség keresztény tanításában megmenekülünk a haragtól, vagyis Isten bűnítéletétől (Róma 5:9; 1Thesszalonika 5:9). Bűnünk elválasztott minket Istentől, és a bűn következménye a halál (Róma 6:23). A bibliai üdvösség arra utal, hogy megszabadulunk a bűn következményeitől, és ezért a bűn eltávolítását jelenti.Ki csinálja a megtakarítást? Csak Isten tudja eltávolítani a bűnt és megszabadítani minket a bűn büntetése alól (2Timóteus 1:9; Titusz 3:5).Hogyan ment meg Isten? Az üdvösség keresztény tanításában Isten megmentett minket Krisztuson keresztül (János 3:17). Pontosabban, Jézus kereszthalála és azt követő feltámadása érte el üdvösségünket (Róma 5:10; Efézus 1:7). A Szentírás világosan látja, hogy az üdvösség Isten kegyelmes, meg nem érdemelt ajándéka (Efézus 2:5, 8), és csak a Jézus Krisztusba vetett hit által érhető el (ApCsel 4:12).

Hogyan fogadjuk el az üdvösséget? által mentettek meg minket hit . Először is meg kell hall az evangélium – Jézus halálának és feltámadásának örömhíre (Efézus 1:13). Akkor muszáj hinni – teljesen bízz az Úr Jézusban (Róma 1:16). Ez magában foglalja a bűnbánatot, a bűnnel és Krisztussal kapcsolatos gondolkodásmódot (ApCsel 3:19), valamint az Úr nevének segítségül hívását (Róma 10:9-10, 13).

A keresztény üdvtan definíciója a következő lenne: Isten kegyelme általi szabadulás a bűn örökkévaló büntetéséből, amelyet azok kapnak, akik hittel elfogadják Isten megtérésének és az Úr Jézusba vetett hitének feltételeit. Az üdvösség egyedül Jézusban érhető el (János 14:6; ApCsel 4:12), és egyedül Istentől függ a gondoskodás, a bizonyosság és a biztonság.

Top