Mi az a szoteriológia?

Mi az a szoteriológia? VálaszA szoteriológia az üdvösség tanának tanulmányozása. A szoteriológia azt tárgyalja, hogy Krisztus halála hogyan biztosítja a hívők üdvösségét. Segít megértenünk a megváltás, a megigazulás, a megszentelődés, a engesztelés és a helyettesítő engesztelés tanait. Néhány gyakori kérdés a szoteriológia tanulmányozása során:

Egyszer mentve mindig mentve? Talán a legszívszorítóbb félelem, amellyel egyes hívők élnek, az az, hogy tehetünk azért, hogy elveszítsük üdvösségünket. De a Biblia világosan beszél üdvösségünk örökkévalóságáról, és arról, hogyan őriz meg minket az, aki vérével megvásárolt minket.Az üdvösség egyedül hit által, vagy hit és cselekedetek által? Csak attól üdvözülök, ha hiszek Jézusban, vagy hinnem kell Jézusban és meg kell tennem bizonyos dolgokat?Szükséges a keresztség az üdvösséghez? Mi a keresztelési regeneráció? A keresztelési újjászületés az a hit, hogy az embernek meg kell keresztelkednie ahhoz, hogy üdvözüljön. Míg a keresztség a keresztények számára az engedelmesség fontos lépése, a Biblia világosan jelzi, hogy a keresztség nem feltétele az üdvösségnek.

Mi a bűnbánat, és szükséges-e az üdvösséghez? A bibliai megtérés azt jelenti, hogy megváltoztatod a Jézus Krisztussal kapcsolatos véleményedet, és hittel Istenhez fordulsz az üdvösségért (ApCsel 3:19). A bűntől való elfordulás nem a bűnbánat definíciója, hanem az Úr Jézus Krisztus iránti valódi, hiten alapuló bűnbánat egyik eredménye.Mit jelent újjászületett kereszténynek lenni? Az „újjászületett” kifejezés szó szerint azt jelenti, hogy „felülről született”. Ez Isten cselekedete, amellyel örök életet ad a hívő személynek – ez lelki átalakulás.

A krisztológián kívül a szoteriológia az a terület, ahol a kereszténység a leginkább különbözik a kultuszoktól és más világvallásoktól. A bibliai szóteriológia megértése segíteni fog nekünk abban, hogy megtudjuk, miért csak kegyelemből van az üdvösség (Efézus 2:8-9), egyedül a hit által, egyedül Jézus Krisztusban. Egyetlen más vallás sem alapozza meg az üdvösséget kizárólag a hitre. A szoteriológia segít megérteni, miért. Üdvösségünk világos megértése olyan békét biztosít, amely minden értelmet felülmúl (Filippi 4:7), mert megismerjük, hogy aki soha nem vall kudarcot, az az eszköz, amely által üdvözültünk, és amely által biztonságban maradunk üdvösségünket. Ha felelősek lennénk önmagunk megmentéséért és megmentéséért, kudarcot vallanánk. Hála Istennek ez nem így van!

A Titusz 3:5-8 a szoteriológia nagyszerű összefoglalása: „Nem az általunk elkövetett igazságos cselekedeteink miatt mentett meg minket, hanem az Ő irgalmából. Megváltott minket az újjászületés és a megújulás mosása által a Szentlélek által, akit nagylelkűen kiárasztott ránk Megváltónk Jézus Krisztus által, hogy kegyelméből megigazulva örökösökké legyünk az örök élet reményében.

Top